Uniunea europeana
Guvernul Romaniei
Fonduri structurale

Programul Operational Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013

"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Aplicaţii comert electronic piese schimb auto şi autoturisme (B2C)
şi
Aplicatii on-line raportare producator Citroen (B2B)

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Bucuresti, 14 Ianuarie 2014

S.C. ,,RADACINI AUTO STYLE’’ S.R.L., din Bucuresti, cu sediul in B-dul Marasesti, nr. 131, sectorul 4, inregistrata sub nr. J40/4936/18.02.1993 la ORC Bucuresti, cod unic de inregistrare RO3541159, derulează, începând cu data de 23.12.2013, proiectul “APLICATII COMERT ELECTRONIC PIESE SCHIMB AUTO SI AUTOTURISME (B to C) SI APLICATII ON-LINE RAPORTARE PRODUCATOR CITROEN (B to B)”.

Tipul asistentei financiare nerambursabile: Fondul European de Dezvoltare Regională si Bugetul de Stat, POS CCE/A3/O3.3.2/Apel nr. 2 /Axa prioritara III ”Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” /Operatiunea 3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, în baza contractului de finanţare nr. 1343/332/17.12.2013, Cod SMIS_46941, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala.

Valoarea totală a proiectului este de 3552228 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1602960 lei, valoarea eligibila nerambursabila acordata din FEDR este de 1325647,92 lei si valoarea eligibila nerambursabila acordata din bugetul national este de 277312,08 lei.

Proiectul se implementează la sediul S.C. ,,RADACINI AUTO STYLE’’ SRL din Bucuresti pe o durată de 24 luni si in punctele de lucru din Bucuresti, Constanta, Braila si Brasov. Obiectivul general al proiectului este castigarea de noi clienti prin implementarea de aplicatii IT&C de comert electronic cu piese, accesorii si autoturisme noi si rulate; precum si reducerea costurilor operationale prin optimizarea fluxurilor de raportare catre reprezentanta Citroen

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Ene Danut Marius
Funcţie: Manager proiect
Tel. 021.318.55.57, Fax: 021.434.26.99, e-mail: dan.ene@radacini.ro